Vandskade

NSF-skadeservice hjælper ved alle former for vandskader. Vi begrænser skaden, fjerner vandet, redder indbo, desinficerer og opstiller affugtere.

Skybrud, oversvømmelse, rørbrud, slukningsvand eller et stoppet afløb. Vandskader opstår på mange måder. Fælles for dem alle er, at de kan gøre store skader på din bolig og dit indbo. Det er derfor vigtigt, at der sættes hurtigt og professionelt ind.

Jo hurtigere affugtningen påbegyndes, jo mindre er risikoen for, at der kommer skimmelsvamp. Dette gælder uanset om det er lille skade eller en omfattende vandskade.

Vi kan hjælpe med:

  • Opsugning af vand
  • Fugtmålinger
  • Affugtning
  • Redning af indbo
  • Rengøring
  • Desinficering
  • Skimmelsvamp
  • Affaldshåndtering
  • Kontakt til forsikringsselskab

Vi hjælper også med:

  • Rådgivning i forbindelse med renovering og istandsættelse