Undgå skybrud bliver skimmelsvamp med NSF-skadeservice

NSF-skadeservice hjælper ved alle former for vandskader. Vi begrænser skaden, fjerner vandet, redder indbo, desinficerer og opstiller affugtere. Danmark har oplevet en hurtig voksende udvikling i skybrud i løbet af de sidste år, og det ser desværre ud til at fortsætte. Skulle du være så uheldig at blive ramt af et skybrud, med heraf følgende vandskade eller oversvømmelse, kan NSF-Skadeservice yde dig assistance.

NSF-Skadeservice kan sikre, at dit løsøre bliver opbevaret, at du bliver genhuset, at huset gøres rent og desinficeres, således at det er sikkert for dig og din familie at flytte hjem igen – eller at du og dine kolleger kan arbejde uden fare for helbredet, hvis det er virksomheden, der er blevet ramt af skybrud.

Det vigtigste ved skybrud er, at der skal affugtes efterfølgende for at undgå skimmelsvamp, og jo hurtigere vi kan begynde at affugte jo bedre, da det mindsker risikoen for skimmelsvamp.

NSF Skadeservice kan også hjælpe med:

  • Opsugning af vand
  • Fugtmålinger
  • Affugtning
  • Redning af indbo
  • Rengøring
  • Desinficering
  • Skimmelsvamp
  • Affaldshåndtering
  • Kontakt til forsikringsselskab

Vi hjælper også med:

  • Rådgivning i forbindelse med renovering og istandsættelse