Skimmelsvamp

Skimmelsvamp er et stort problem i danske boliger, og mange bliver rigtig syge af skimmelsvamp. Der er typisk 2 årsager til, at man får skimmelsvamp: Enten bor man for fugtigt, og skaber derved meget kondensvand eller man har været udsat for en vandskade fx i forbindelse med et skybrud og deraf medfølgende oversvømmelse.

NSF-skadeservice er klar hvis din bolig eller din virksomhed har fået skimmelsvamp, og du har brug for hjælp. Vi hjælper både med bekæmpelse af skimmelsvampen, genhusning ved vandskade, rengøringen og opbevaring af dit løsøre. Vi giver dig alt den assistance du har brug for, og som du kan forvente af et skadeservice firma. Vi beregner skadens omfang og løser problemet.

Vi kan hjælpe med:

  • Rådgivning om skimmelproblemer
  • Fastlæggelse af type skimmelsvamp
  • Opsætning af affugtere