Indbrud

NSF-Skadeservice kan hjælpe, hvis din bolig eller virksomhed får indbrud.

NSF-Skadeservice har døgnvagt, og vi kan levere akut afdækning efter indbrud, storm eller lign., så du undgår følgeskader. Hvis du bliver ramt af et indbrud, er det vigtigt at bygningen hurtigt bliver sikret og afdækket for at undgå, at skaderne bliver forværret.

NSF-Skadeservice har døgnvagt, og fra vi får en henvendelse, kan vi være på skadestedet inden for 60 minutter under normale forhold.

Vores vagtbiler er udstyret med afdækningsmaterialer til hver en situation. Vi kan altså hurtigt sørge for, at bygningen afdækkes, så risikoen for følgeskader på enten personer eller materiel minimeres. Afdækning af bygningen giver tryghed.

Vi rykker ud døgnet rundt og hjælper med følgende:

  • Lukker bygningen
  • Opsuger vand
  • Afdækker truede genstande
  • Sikrer elinstallationer, så der ikke påføres anden skade
  • Opsætter affugtere
  • Sikrer mod nye indbrud ved aflåsning af bygningen
  • Afdækker og sikrer døre og vinduer
  • Fjerner og sikrer løsøre

Vi hjælper også med:

  • Rådgivning i forbindelse med renovering og reetablering.