Brand

Når der opstår brandskade er NSF-skadeservice en kompetent og professionel partner, som rykker ud med kort reaktionstid. NSF-Skadeservice yder assistance til brandvæsen, politi og forsikringsselskaber.

Vi kan hjælpe med:

  • Opsamling af slukningsvand
  • Affugtning
  • Afdækning
  • Rensning og renovering
  • Nedpakning af indbo
  • Opmagasinering af indbo
  • Genhusning af skadelidte
  • Rengøring

Vi hjælper også med:

  • Rådgivning i forbindelse med renovering og istandsættelse

Opstår der brandskade i hjemmet eller virksomheden, skal man være opmærksom på den lange række af følgeskader, som måske først dukker op uger eller måneder efter, man har været udsat for en brandskade.

Typisk vil elektronik, maskiner og anden ‘hård’ indbo først opnå tegn på brandskade efter nogen tid, når den øgede korrosion begynder at få effekt. Derfor er det vigtigt at benytte en professionel partner som NSF-Skadeservice til at kontrollere og vurdere de langsigtede komplikationer efter en brandskade.